1 2 3 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
  Alfonso
Sastre
 
La sátira moral y la parodia política forman parte esencial de la cultura literaria y musical de occidente.
¡Mal signo seria que esto se
castigara entre nosotros! Ello significaría que ya estamos demasiado enfermos.
Mis aplausos y mi admiración para Negu Gorriak.
 
 
   
 1994KO URTARRILAK 3  
 
Donostiako Instrukzio 4. epaitegiak ez zuen onartu Enrique Rodríguez Galindok aurkeztutako kereila.

Epailearen ustez, kantuak “Hitz mingarriak ditu esanahi garratz dutenak, baina legezkoak ideologia-askatasunaren eremuan”. Magistratuak esan zuen hitzak “praktikan ia literala den aipamena baino ez d[ir]ela”, 1991ko martxoaren 12an “Egunkaria”-n argitaratutako artikulukoarena. Epaileak gaineratu zuenez, “merkatuan “Gure Jarrera” diskoa atera zeneko egoera bereziarekin lotuta ulertu behar dela”.

Liburuxkan agertu zen koronelaren argazkiari zegokionez, epaiaren ustez, ekitaldi ofizial eta publikoan lortutako irudia, argazki-muntaiarik gabekoa, ez zela “intimitate-momentu batean lortutako argazkia” eta argazkiak ez zuela “inolaz ere auzi-jartzailearen izaerari karikatura egiten edo barregarri uzten”.

Koronela emaitzarekin ados egon ez, eta epaia errekurritu zuen. Gipuzkoako Probintzia Auzitegira igaro zen auzia.

 
  IRITZIA EMATEKO ESKUBIDEA
Miguel Castells eta Maria José Aguado [Abokatuak]
 

Geuk dakigunez, lehengo aldia da kantu sozial bat Estatu Espainiarreko auzitegietara eramaten dena. Auziak garrantzi handia du Rodríguez Galindo koronelak egindakoa sorkuntza artistikoan sartzen delako, eta horrek aurrera eginez gero, protesta kantuak eta arte soziala existitzeko eskubidea zalantzan jarriko luke.

Hain zuzen ere, sorkuntza artistikoko autoreak erabil ditzakeen ezagutza-iturriak ez dira bereziki bereizten kaleko gizon-emakumeek gaur egun dituztenengandik, prentsa, besteak beste.
Beraz, droga-trafikoari lotutako polizia-ustelkeriari buruz prentsak informatzerik izan badu, eta oparo egin du. Zelan ukatu kantu sozialari gaiaren gainera iritzia emateko eskubidea, eta, areago, prentsa ia guztietan zabaldutako albistea abiapuntutzat hartzeko?

Zuzenbideari dagokionez, epaia akatsik gabekoa da, azterketa jurudiko sakon eta oso egokia du. Gaur egungo konstituzio-doktrinarekin eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiarekin bat egiten du.
 
 
 
   
 1995EKO EKAINAK 6  
 
Gipuzkoako Probintzia Epaitegiak Enrique Rodríguez Galindoren alde ebatzi zuen. Epaileak zati batez onetsi egin zuen Galindoren demanda, eta Negu Gorriak taldea zigortu zuen: koronelari 15 milioi pezeta ordaindu, diskoaren hurrengo argitalpenetan kantua sartzeko debekua, eta zuzenean jotzeko debekua. Dirutza handia zenez, Esan Ozenki Recordsen jarduera diskografikoa arriskuan jarri zuen. Epaia gauzatzeak zigiluko talde guztien masterren bahitura ekarriko zukeen, baita bankuko kontuen blokeoa ere. Horrek ibilbideari amaiera ekarriko zion.

Guardia zibilaren abokatu Iñaki Gonzálezen iritziz, epai berriak esan nahi izan zuen “koronelaren irudiaren ezagutza”, “eta [bere] ospea galtzeko kanpainen kontrako kalte-ordain judiziala”. “Oso atsegingarri”-tzat jo zuen.

Taldearen kantuak azaldutako albistea zabaldu zuten beste komunikabide batzuk ere demandatu zituen Enrique Rodríguez Galindok, “Interviú” aldizkaria, “Diario 16” eta “Egin” egunkariak, besteak beste, baina absolbitu egin zituzten.
 
  NEGU GORRIAK, NEGU GORRIAK TALDEARENTZAT
Miguel Castells [Negu Gorriak eta Esan Ozenki Records-eko abokatua]
 

Adierazpen askatasuna pentsamenduak edo ideiak adierazteko askatasuna da. Beraz, iritzi-askatasuna eta ideologia-askatasuna horren ondorio dira, biek hurrenez hurren pentsatzeko eta ideia propioak izateko askatasuna aldarrikatzen dute. Gizateriaren bilakaeran, pentsamendu-askatasunaren (izan ere, ez dute pentsatzen ere uzten) eta adierazpen-askatasuna baino aurrekoagoa da ideologia-askatasunaren aldarrikapen politikoa. Ez dago pentsamendu askatasunik, aurretik pentsamendua ez badago. Ideologia askatasunik ere ez dago, munduaren eta gauzen gaineko ideien multzoa ez badago. Ez dago askatasunik, ofiziala ez den pentsamendua aukeratu ezin denean.

Pentsamenduarekin leiala izateak ekintza dakar, eta, beraz, pentsamendu-disidentzia horrek desobedientzia edo matxinada ekarri lezake. Hortxe sortzen da arazoa. Jakina, arazoa sortzen da agintean daudenentzat. Agintea duen statusaren oinarria izan da historian ideologia edo pentsamendua inposatzea.

Pentsamendu disidentea zapaltzen da. Gizon-emakumeak euren buruen aurka babesten dituzte, hau da, euren kabuz pentsatzeko tentazioaren aurka. Gizon-emakumeak segurtasun faltsuan ohitzea nahi dute. Ez pentsatzea oinarri duen segurtasun faltsuan, pentsamendu bakarra duen gizartean bizitzea oinarri duena. Agintean daudenek gainerakoen ordez pentsa dezaten (gaur egun telebista, prentsa kateak, etab…).

Baina historiak azaldu du erregimenak erori egiten direla eta pentsamendua eta ideiak azkenean garaile ateratzen direla. Zikuta ez zen nahikoa izan Sokratesen filosofiaren aurka, ezta sutea Serveten aurkikuntzen aurka, ez kartzela Quevedoren satiren aurka, ez fusilatzea Garcia Lorcaren lanaren aurka, ez eta gutxiestea Bergaminen pentsamenduaren aurka.

Gaur egun hemen badago jenderik artaldeko ardiaren otzantasuna euren gain hartzen ez dutenak, arrazoi eta justiziaren gainean ideia propioa dutenak. Egunero, eurak izateko eta eurak izaten jarraitzeko borrokan egiten duten pertsonak badaude, aginteak erabiltzen dituen nortasuna aldatzeko teknika eta masen psikologiaren teknika manipulatzaileen aurka.

Hitz- eta pentsamendu-askatasuna ez da amaiturik dagoen zerbait. Adierazpen askatasuna eta askatasun guztiak askatasun bakarra dira: ASKATASUNA, letra larriz, gaur, atzo eta bihar bezala, bandera subertsiboa, aurrera ekinean egin behar dugun utopiarako bidea.

Adierazpen-askatasuna bakarrik ulertu daiteke izaera kritikoarekin, eduki alternatiboarekin. Gizartea aldatzea helburua duena.