LEHENBIZIKO BALA
EZ DEZAGUN SAL
BISITARI IRAULTZAILEA
ZIPAIOEN MATXINADA
BEGIPUNTUAREN XEDEA
BURU GARBIKETA
SONG NUMBER ONE
NG, GEUREA DA GARAIPENA
USTELKERIA
B.S.O.
AZKENA
GORA HERRIA
 
 
   
HENDAIA PLAYA, ZEIN GARBIA.
SAL DEZAGUN
HONDARTZAREN HONDARRA.
HARKAITZ GUZTIEN GAINETIK,
HORMIGOIAREN LEGEA NAGUSI.
ESPEKULATU MONSIEUR
ABERATS HORI,
HAR ITZATZU
GURE LURRAK LASAI.
AGENTZIETAN:
"MERKE TA ON".
PROMOTOREEK DAUKATE
DENA SALGAI.

EZ DEZAGUN SAL
EZ DEZAGUN GEHIAGORIK SAL

LUXUZKO ETXEEN KALEETATIK
LANGABETUAK IHESI DOAZ.
ETXEAN JATEKORIK EZ ETA,
ETXETIK KANPO IRTEN BEHARRA.
PARISEKO SAINT-DENIS
AUZO ZAHARREAN
KALE KANTOI BATEAN
PUTA BATEK,
"ZATOZ LAZTANA",
OIHUKATZEN DU.
"ZATOZ LAZTANA",
OIHUKATZEN DU.

EZ DEZAGUN SAL
EZ DEZAGUN
GEHIAGORIK SAL

 
 NO VENDAMOS MAS
 
NO VENDAMOS
QUÉ LIMPIA
LA PLAYA DE HENDAYA.
VENDAMOS HASTA
EL GRANO DE ARENA.
POR ENCIMA
DE TODAS LAS ROCAS,
LA LEY DEL HORMIGÓN IMPERA.
ESPECULE
EL "MONSIEUR" ADINERADO,
TOME NUESTRAS TIERRAS
CON TRANQUILIDAD.
EN LAS AGENCIAS:
"BUENO Y BARATO".
LOS PROMOTORES
TIENEN TODO EN VENTA.
¡NO VENDAMOS! ¡NO VENDAMOS!
¡NO VENDAMOS MÁS!
LOS PARADOS HUYEN
POR LAS CALLES DE LOS
APARTAMENTOS DE LUJO.
NADA QUE COMER EN CASA
Y LA NECESIDAD DE EMIGRAR.
EN SAINT-DENIS,
EL VIEJO BARRIO DE PARÍS,
EN UNA ESQUINA DE LA CALLE
UNA PUTA GRITA:
"ZATOZ LAZTANA"
(VEN CARIÑO).
GRITA: "ZATOZ LAZTANA"
(VEN CARIÑO).
¡NO VENDAMOS!
¡NO VENDAMOS MÁS!